Skip to content

Chartis® Tablet (PC)

Exakt förutsäga vem som svarar på Zephyr ®-ventilbehandling

Chartis-systemet* har använts i flera randomiserade kliniska studier1-4 för att förutsäga sannolika svar på Zephyr-ventilbehandlingen. Den ger exakta flödes- och tryckavläsningar för specifika lober i lungan för att bedöma frånvaron av kollateral ventilation, vilket är en prediktor för svar på behandling.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc.
*Chartis-systemet inkluderar Chartis-konsolen och katetern.
Pulmonx-Chartis-Catheter-Patient-Selection

Översikt över funktionerna i Chartis Tablet (PC):

Chartis-Touchscreen-Feature

Pekskärm

12,5 tums bred betraktningsvinkelskärm. Full HD (1920 x 1080) grafik med ”View Anywhere®” utomhus 1 000 nit läsbar skärm i solljus

Chartis-Viewing-Flexibility-Feature

Visningsflexibilitet

Tablet (PC)skärmen kan flyttas eller ses oberoende av basen, som rymmer gränssnittet med Chartis-katetern, för att maximera utnyttjandet av utrymmet i operationssalen och stödja samtidig bronkoskop och Chartis-visualisering

Charis-Ventilation-Modes-Feature

Flera ventilationslägen

Fungerar med spontanandning eller mekanisk ventilation

Chartis-Password-Protected-Feature

Lösenordsskyddad Logga in och säkra datalagring

Erbjuder överlägset skydd som kan stödja sjukhusadministration och överväganden om överensstämmelse med PHI (skyddad hälsoinformation).

Chartis-Bluetooth-Connectivity

Bluetooth®-anslutning

Gör att Tablet (PC)skärmen kan placeras för att enkelt se och nå

Hos patienter som av Chartis-systemet har bedömts ha låg kollateral ventilation, leder behandling med endobronkiella Zephyr-ventiler till höga svarsfrekvenser och kliniskt signifikant förbättring av symtomen jämfört med Standard of Care (SOC)1.

Hög svarsfrekvens för patienter som får Zephyr-ventilbehandlingen.1

LIBERATE - MCID - Radar | amCharts

Chartis möjliggör detektering av kollateral ventilation under olika sederingsmetoder

Chartis-Screenshots-Console

Beställningsinformation för Chartis System*

DescriptionCatalog Number
Chartis Pulmonary Assessment System – ConsoleCHR-CO-300
Chartis CatheterCHR-CA-12.0
Chartis-Alternate-View-Console-Zephyr

Komplikationer vid behandling med den endobronkiella Zephyr-ventilen kan innefatta men är inte begränsade till pneumothorax, försämring av KOL-symtom, hemoptys, lunginflammation, dyspné och i sällsynta fall död.

*Inte tillgängligt på alla marknader.