Skip to content

Hjälper patienter att andas lättare, göra mer och njuta av livet

Banbrytande teknologi för svår emfysem

Zephyr-ventilen ger varaktiga kliniska fördelar – utan kirurgi och dess associerade risker.1-5

Patienter upplever:1-5

 • Förbättrat hälsotillstånd
 • Förbättrad lungfunktion
 • Ökad träningskapacitet
 • Minskad andfåddhet eller dyspné
 • Minskad gasupptagning
 • Förbättrad livskvalitet
Zephyr-Valve-Pulmonx-Technology-Medical
2020-GOLD-Evidence-A-Zephyr-Valve

Graderingen i klass ”A” enligt GOLD-rapporten bekräftar att endobronkiella ventiler, som Zephyr®-ventilen, är ett livskraftigt, minimalt invasivt behandlingsalternativ för svår emfysem, en form av KOL.10

How-Zephyr-Valve-Works-COPD-Emphysema

Så fungerar det

Se hur Zephyr-ventilbehandlingen utförs som en minimalt invasiv procedur för minskning av lungvolymen för att minska hyperinflation och gasinstängning hos patienter med svår emfysem. Zephyr-ventilen är den första endobronkiella ventilen som har fått godkännande från FDA för patienter med antingen heterogent och homogent emfysem.

StratX-Lung-Report-Patient-Selection

Välja rätt patient

Bedöma med säkerhet. Behandla med förtroende.

Pulmonx tillhandahåller en omfattande lösning för att identifiera kvalificerade patienter, med hjälp av verktyg för att hjälpa läkare att exakt identifiera:

 • Patienter som mest sannolikt kommer att dra nytta av Zephyr-ventilbehandling
 • Mållober för behandling, vilket kan inkludera övre och/eller nedre lober
Pulmonx-Chartis-Catheter-Patient-Selection

Hållbara kliniska fördelar för patienter1-5

 • Kliniskt beprövad, säker och effektiv behandling för patienter med svår emfysem
 • Konsekventa kliniska fynd över fyra randomiserade kontrollstudier
More-Than-100-Clinical-Summaries

FEV1
Ändring från baslinje1

LIBERATE - FEV1 - Percent Change - Gray Background | amCharts
*Avsikt att behandla

6MWD
Ändring från baslinje1

LIBERATE - 6MWD - Change from Baseline - Gray | amCharts

SGRQ
Ändring från baslinje1

LIBERATE - SGRQ - Change from Baseline - Gray | amCharts

Patientfördelar och risker

Patienter som behandlats med Zephyr-ventilen jämfört med patienter på enbart medicinering kunde:1

 • Återgå till aktiviteter som tidigare var begränsade
 • Känner mindre andnöd
 • Går längre sträckor
 • Har mer energi
 • Känner sig mer säker på att lämna sitt hem

Komplikationer vid behandling med den endobronkiella Zephyr-ventilen kan innefatta men är inte begränsade till pneumothorax, försämring av KOL-symtom, hemoptys, lunginflammation, dyspné och i sällsynta fall död.

Behöver du mer information?