Skip to content

Nieuwe therapie voor uw COPD-/emfyseempatiënten

Ziet u nog steeds kortademige patienten ondanks maximale medische therapie? Laat geen innovatieve manieren voorbijgaan om hen te helpen gemakkelijker te ademen.

Treatment-Continuum-COPD

Even voorstellen: de Zephyr® Endobronchial Valve: 

Met wereldwijd meer dan 25.000 behandelde patiënten en een GOLD-status Evidence A, is bewezen dat de Zephyr-klep de longfunctie, inspanningscapaciteit en levenskwaliteit van uw patiënt helpt verbeteren.1 Sinds 2020 volledig terugbetaald in België.2 De Zephyr-klepbehandeling wordt uitgevoerd als een minimaal invasieve longvolumereductieprocedure om hyperinflatie en gasinsluiting te verminderen bij patiënten met ernstig emfyseem.

Evidence A 2020 Gold Update

Initiële patiëntenselectie

Patiënten die aan de volgende criteria2 voldoen, moeten worden beoordeeld voor behandeling met endobronchiale kleppen:

  • Bevestigde diagnose van ernstige COPD (GOLD III) of zeer ernstige COPD (GOLD IV);
  • Verminderde inspanningstolerantie (6-MWT <450m)
  • Mindervalide in het dagelijks leven (mMRC ≥2)
  • Niet-roker of van plan om te stoppen met roken
  • De te behandelen long vertoont hyperinflatie met een restvolume >175% voor heterogeen emfyseem of een residueel volume >225% voor homogeen emfyseem;

7 erkende Zephyr behandelcentra in België:

Belgium-Zephyr-Valve-Treatment

Blijf op de hoogte:

Blijf op de hoogte van onze aankondigingen en ontvang uitnodigingen voor evenementen, updates over klinische studies en Pulmonx-behandelmethoden voor uw patiënten met COPD/emfyseem in een gevorderd stadium.

Korte verklaring: De Zephyr® Endobronchial Valve is een implanteerbare bronchiale klep bedoeld om de luchtstroom te controleren teneinde de longfuncties te verbeteren bij patiënten met hyperinflatie geassocieerd met ernstig emfyseem en/of om luchtlekken te verminderen. De Zephyr-klep is gecontra-indiceerd voor: Patiënten met een contra-indicatie voor bronchoscopische procedures; Patiënten met bewijs van actieve longinfectie; Patiënten met bekende allergieën voor Nitinol (nikkel-titanium) of de samenstellende metalen (nikkel of titanium); Patiënten met bekende allergieën voor silicone; Patiënten die niet zijn gestopt met roken. Mag enkel worden gebruikt door een goed opgeleide arts. Raadpleeg vóór gebruik de instructies voor het Zephyr Endobronchiale systeem voor meer informatie over indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, alle voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen. Risicoverklaring: Complicaties van de behandeling met de Zephyr Endobronchiale klep kunnen onder meer zijn: pneumothorax, verergering van de COPD-symptomen, hemoptoë, longontsteking, dyspneu en, in zeldzame gevallen, overlijden.
  
©2021 Pulmonx Corporation of zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Pulmonx International Sàrl Rue de la Treille 4 Neuchâtel, 2000 Zwitserland. 
 
EMEA-NL-1050-v1 – Augustus 2021

Privacy Preference Center